สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

จดหมายข่าว ! จากงานจัดเก็บรายได้ เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด.2 ช่วง ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี

Share

     จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด.2 ตั้งแต่เดือน มกราคา - กุมภาพันธ์ ของทุกปี