สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ขึ้นโดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2558-2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง