สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

Share

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

 

     ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 กำหนดระยะเวลารับสมัครระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี