สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2559

Share

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2559 และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนั้น

 

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่สอบได้ ตามบัญชีรายชื่อแนบบท้ายประกาศนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน