สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์การการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

Share

      ในการชำระภาษีประจำปี 2560 โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของทรัพย์สิน และของผู้มาติดต่อ มาด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-855441 แฟกซ์ 045-855441