สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2561-2563

Share

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดการประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการกำหนดรอบในการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใด้ที่ http://www.nongkinphen.go.th