สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทางสายใต้ หมู่ 9 (ซอยหนองปลาดุก)

Share

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความประสงค์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทางสายใต้ หมู่ 9 (ซอยหนองปลาดุก) วงเงินงบประมาณ 399,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารราคาชุดละ 800 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. - 9 เม.ย. 2557 หรือสอบรายละเอียด โทร 045-855441