สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ

Share

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความประสงค์ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 2 ศูนย์ฯ วงเงินงบประมาณ 127,500 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. - 7 ส.ค. 2557 หรือสอบรายละเอียด โทร 045-855441