สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑)

Share

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) ขนาดไม่เกิน 50 คน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 1,524,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. - 25 พ.ย. 2557 หรือสอบรายละเอียด โทร 045-855441