สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ

Share

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,539,200 บาทดังนี้

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ราคากลาง 199,900 บาท ในราคาชุดละ 400 บาท

โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ราคากลาง 192,000 บาท ในราคาชุดละ 400 บาท

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 ราคากลาง 390,000 บาท ในราคาชุดละ 800 บาท

โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 ราคากลาง 382,000 บาท ในราคาชุดละ 400 บาท

โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ราคากลาง 206,000 บาท ในราคาชุดละ 400 บาท

โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ซอยเสรี 1 ราคากลาง 49,900 บาท ในราคาชุดละ 100 บาท

โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ซอยเสรี 2 ราคากลาง 49,600 บาท ในราคาชุดละ 100 บาท

โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ซอยเสรี 3 ราคากลาง 56,900 บาท ในราคาชุดละ 100 บาท

โครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ซอยเสรี 4 ร่วมใจ ราคากลาง 12,900 บาท ในราคาชุดละ 100 บาท

ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-855441 ในวันและเวลาราชการ และทาง www.nongkinphen.go.th