สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก หมู่ 3 บ้านหนองกินเพล

Share

    ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก หมู่ 3 บ้านหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลาง 400,000 บาท