สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558

Share

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดทำรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในงวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน -มิถุนายน 2558 เสร็จแล้วนั้น

     เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลการปฎิบัติการตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ดังกล่าวให้ทาบโดยทั่วกัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดบทั่วกัน