สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3

Share

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 ช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2558 เสร็จแล้วนั้น

     เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังกล่าวโดยทั่วกัน องค์การบริการส่วนตำบลหนองกินเพล จึงประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน