สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558

Share

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดทำรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ช่วงเดือน ตุลาคม-มีนาคม 2558 เสร็จแล้วนั้น

     เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังกล่าวโดยทั่วกัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน