สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประลุมสภาฯ(ติดแอร์+ฉากกั้น+ปรับปรุงห้องน้ำ+ผ้าฉากเวที+ทาสีใหม่)

Share

     การประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประลุมสภาฯ(ติดแอร์+ฉากกั้น+ปรับปรุงห้องน้ำ+ผ้าฉากเวที+ทาสีใหม่) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ราคากลาง 500,000 บาท