สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12

รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑)

Share

รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (สถ.ศพด.๑)