สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงกีฬาสีเหล็กพร้อมฐานคอนกรีต

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงกีฬาสีเหล็กพร้อมฐานคอนกรีต ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 50,000 บาท