สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 บ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 บ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 238,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 238,500 บาท