สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 รอบดอนปู่ตาด้านทิศใต้ - ถนนเดิมด้านทิศตะวันตก

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 รอบดอนปู่ตาด้านทิศใต้ - ถนนเดิมด้านทิศตะวันตก ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 350,000 บาท