Hot News :

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 งานสาธารณสุข อบต.หนองกินเพลพร้อมทีมงานเพรชฆาตรปราบยุงลายหน่วยควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT ได้ลงพื้นที่ สำรวจยุงลายและพ่นหมวกควันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในพื้นตำบลหนองกินเพล
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประสานงานจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมประชาสัมพันธ์ จะมาทำการทอดแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่องค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตาม โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ เขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 3 บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ