Hot News :
วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560 16:31

ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุตจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุตจริต

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ