Hot News :
วันอาทิตย์, 30 กันยายน 2561 21:40

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ