Hot News :
วันพุธ, 08 มีนาคม 2560 09:53

ราคากลางโครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บัาน (หอกระจายข่าว) บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บัาน (หอกระจายข่าว) บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 300,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ