Hot News :
วันศุกร์, 17 มีนาคม 2560 09:53

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 (ข้างบ้าน นางอารีย์ ปานทองหล่อ - หน้าบ้าน นางจำเนียร ปาคำดี)

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 (ข้างบ้าน นางอารีย์ ปานทองหล่อ - หน้าบ้าน นางจำเนียร ปาคำดี) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 58,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 58,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ