Hot News :
วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560 11:20

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนงหินคลุก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 เส้นดอนปู่ตา - ทางรถไฟเก่า (ช่วงนานางประไพศรี กาญจนวงษ์ - ทางรถไฟเก่า)

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนงหินคลุก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 เส้นดอนปู่ตา - ทางรถไฟเก่า (ช่วงนานางประไพศรี กาญจนวงษ์ - ทางรถไฟเก่า) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 400,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ