Hot News :
วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560 17:28

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 รอบดอนปู่ตาด้านทิศใต้ - ถนนเดิมด้านทิศตะวันตก

      ตตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 รอบดอนปู่ตาด้านทิศใต้ - ถนนเดิมด้านทิศตะวันตก ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 350,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ