Hot News :
วันพฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2560 14:41

ราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล แห่งที่ 2 บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล แห่งที่ 2 บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 130,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ