Hot News :
วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 13:36

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6 ซอยข้างบ้าน นายเจริญ พวงศรี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6 ซอยข้างบ้าน นายเจริญ พวงศรี ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 154,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 154,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ