Hot News :
วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2561 15:03

โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 จากหน้าเมืองวัสดุ ถึง ที่นาจ่านิตย์ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 จากหน้าเมืองวัสดุ ถึง ที่นาจ่านิตย์ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 149,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 149,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ