Hot News :
วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561 15:12

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายธนากร ราชวันดี-กุดไฟไหม้

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายธนากร ราชวันดี-กุดไฟไหม้ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 204,400.00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 204,400.00 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ