Hot News :
วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561 15:15

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 จากวัดใหม่-ข้างบ้านนายบุญล้น-ทางลงแม่น้ำมูล-เส้นริมฝั่งแม่น้ำมูลเสริมต่อหน้าวัด (สนามแข่งเรือ)

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 จากวัดใหม่-ข้างบ้านนายบุญล้น-ทางลงแม่น้ำมูล-เส้นริมฝั่งแม่น้ำมูลเสริมต่อหน้าวัด (สนามแข่งเรือ) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 148,600.00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 148,600.00 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ