Hot News :
วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561 15:48

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ชุมชนร่วมใจ จากถนน226-ซอย 4 เขต หมู่ 5

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ชุมชนร่วมใจ จากถนน226-ซอย 4 เขต หมู่ 5 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,700.00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 499,700.00 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ