Hot News :
วันอังคาร, 30 เมษายน 2562 15:49

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก (เส้นทางหน้าบ้านนายสุทธิเชษฐ ไชยชนะ) หมู่ที่ 4 บ้านนาสะแบง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก (เส้นทางหน้าบ้านนายสุทธิเชษฐ ไชยชนะ) หมู่ที่ 4 บ้านนาสะแบง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 367,600.00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เม.ษ. 2562 เป็นเงิน 367,600.00 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ