วันพุธ, 12 มิถุนายน 2562 14:35

โครงการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับและลงหินคลุกจุดที่มีน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล (ทางไปกุดขวาง จากคอนกรีตเดิม - กุดขวาง) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับและลงหินคลุกจุดที่มีน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล (ทางไปกุดขวาง จากคอนกรีตเดิม - กุดขวาง) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 181,200.00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 181,200.00 บาท

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ