Hot News :
วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 10:20

โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่6 บ้านปากกุดหวาย (ซอยบ้านครูจำนงค์ - บ้านขั่วไม้แก่น) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่6 บ้านปากกุดหวาย (ซอยบ้านครูจำนงค์ - บ้านขั่วไม้แก่น) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 323,800.00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 323,800.00 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ