Hot News :
วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2562 10:09

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทางสาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ซอยบุระดำ จากบ้านนายสุวรรณ บุระดำ-บ้านนางปราณี พูลสว่าง)

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทางสาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ซอยบุระดำ จากบ้านนายสุวรรณ บุระดำ-บ้านนางปราณี พูลสว่าง)วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 75,000.00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 75,000.00 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ