Hot News :
วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562 13:16

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 3 หมู่ที่ 6 บ้านปากกุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 3 หมู่ที่ 6 บ้านปากกุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 150,000.00 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ