Hot News :
วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2562 14:21

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 7 บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ซอยบ้านยายลอน-ซอยหลังโรงเรียนบ้านคูสว่าง)

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 7 บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ซอยบ้านยายลอน-ซอยหลังโรงเรียนบ้านคูสว่าง) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 156,400.00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 156,400.00 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ