วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562 14:26

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 7 บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ซอยหลังโรงเรียนบ้านคูสว่าง)

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 7 บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ซอยหลังโรงเรียนบ้านคูสว่าง) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 22,800.00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 22,800.00 บาท

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ