วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2562 13:40

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 (จากสายแยกบ้านแม่ชีกร - บ้านสมัย คำนวณ) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 (จากสายแยกบ้านแม่ชีกร - บ้านสมัย คำนวณ) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 553,100.00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 553,100.00 บาท

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ