Hot News :
วันพุธ, 24 มิถุนายน 2563 18:40

ราคากลางโครงการซ่อมแซมรั้วล้อมรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมรั้วล้อมรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,300 บาท (หนึ่งแสนสามร้อยบาทถ้วน) กลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 100,300 บาท(หนึ่งแสนสามร้อยบาทถ้วน)

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ