Hot News :
วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563 15:28

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางไปกุดตะวัน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองกินเพลใต้ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางไปกุดตะวัน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองกินเพลใต้ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 477,000 บาท (สี่เเสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 477,000 บาท (สี่เเสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ