Hot News :
วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561 15:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 จากหน้าเมืองวัสดุ ถึง ที่นาจ่านิตย์ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 จากหน้าเมืองวัสดุ ถึง ที่นาจ่านิตย์ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 จากหน้าเมืองวัสดุ ถึง ที่นาจ่านิตย์ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐทรัพย์วัสดุก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 148,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ