Hot News :
วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 15:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมท่อคอนกรีตอัดเเรง (ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากหน้าโรงกลึงถึงวัดบ้านทางสาย

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมท่อคอนกรีตอัดเเรง (ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากหน้าโรงกลึงถึงวัดบ้านทางสาย

       โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมท่อคอนกรีตอัดเเรง (ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากหน้าโรงกลึงถึงวัดบ้านทางสาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรวมช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 271,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ