Hot News :
วันอังคาร, 30 มกราคม 2561 14:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 เส้นไปกุดบ้านโด ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 เส้นไปกุดบ้านโด ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 เส้นไปกุดบ้านโด ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบ้านการโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 187,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ