Hot News :
วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 15:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสาคร แก้วคำบัน ถึง บ้านนางกัญญา ภาระพงษ์ (ซอยบ้านยายแก้ว) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสาคร แก้วคำบัน ถึง บ้านนางกัญญา ภาระพงษ์ (ซอยบ้านยายแก้ว) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสาคร แก้วคำบัน ถึง บ้านนางกัญญา ภาระพงษ์ (ซอยบ้านยายแก้ว) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหฤษฎ์การโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 215,000.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ