Hot News :
วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561 11:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายบุญมี บุตร-บ้านนางสมศรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลกำหนด

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายบุญมี บุตร-บ้านนางสมศรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลกำหนด ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายบุญมี บุตร-บ้านนางสมศรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลกำหนด ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหฤษฎ์การโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 176,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ