Hot News :
วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561 11:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 จากวัดใหม่-ข้างบ้านนายบุญล้น-ทางลงแมาน้ำมูล-เส้นริมฝั่งแม่น้ำมูลเสริมต่อหน้าวัด (สนามแข่งเรือ)

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 จากวัดใหม่-ข้างบ้านนายบุญล้น-ทางลงแมาน้ำมูล-เส้นริมฝั่งแม่น้ำมูลเสริมต่อหน้าวัด (สนามแข่งเรือ) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 จากวัดใหม่-ข้างบ้านนายบุญล้น-ทางลงแมาน้ำมูล-เส้นริมฝั่งแม่น้ำมูลเสริมต่อหน้าวัด (สนามแข่งเรือ) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหฤษฎ์การโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 148,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ