Hot News :
วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562 14:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับและลงหินคลุกจุดที่มีน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล (ทางไปกุดขวาง จากถนนคอนกรีตเดิม-กุดขวาง) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับและลงหินคลุกจุดที่มีน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล (ทางไปกุดขวาง จากถนนคอนกรีตเดิม-กุดขวาง) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับและลงหินคลุกจุดที่มีน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล (ทางไปกุดขวาง จากถนนคอนกรีตเดิม-กุดขวาง) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐทรัพย์วัสดุก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 181,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ