Hot News :
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2562 13:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 3 บ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6 (ต่อเติมห้องเรียน+ปรับปรุงพื้นกระเบื้อง+ปรับปรุงอ่างล้างหน้าแปรงฟัน) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 3 บ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6 (ต่อเติมห้องเรียน+ปรับปรุงพื้นกระเบื้อง+ปรับปรุงอ่างล้างหน้าแปรงฟัน) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 3 บ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6 (ต่อเติมห้องเรียน+ปรับปรุงพื้นกระเบื้อง+ปรับปรุงอ่างล้างหน้าแปรงฟัน) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิรัตน์ ธานี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 149,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ